SALAMANDER bluEvolution 92

Profilový systém bluEvolution 92 od spoločnosti SALAMANDER je moderným riešením pre novú generáciu plastových okien svetovej triedy. Optimalizovaný 6-komorový profil s konštrukčnou hĺbkou 92 mm poskytuje špičkovú tepelnú izoláciu a výbornú energetickú účinnosť. Ide o najvyššiu triedu plastových profilov na trhu.

Technická špecifikácia:

 • Tepelná izolácia: 0,71 (W/m2K) • Zasklenie: Trojsklo do 60 mm
 • Konštrukčná hĺbka: 92 mm
 • Počet komôr: 6 komorový
 • Počet tesnení: 3 dorazové tesnenia
 • Farebná škála: 41 farieb

SALAMANDER greenEvolution MD

Vďaka hrúbke steny triedy A prestavuje profil greenEvolution MD vysokokvalitné okná s dlhoročnou funkčnosťou a vysokou energetickou účinnosťou. Rám aj krídlo sú 6-komorové a tesnosť zabezpečujú tri tesnenia. Profil je postavený na platforme jedného z najúspešnejších plastových profilov vôbec a to SALAMANDER Streamline. Vylepšená bola statika, kedy prvky môžu byť vyhotovené až do výšky 2600mm a aj tepelnoizolačné vlastnosti. Pri profile greenEvolution MD so zasklenín hrúbky 40mm sa bez problémov dostanete na energetickú triedu A.

Technická špecifikácia:

 • Tepelná izolácia: 0,73 (W/m2K)
 • Zasklenie: Dvojsklo, trojsklo do 48 mm
 • Konštrukčná hĺbka: 76 mm
 • Počet komôr: 6 komorový
 • Počet tesnení: 3 dorazové tesnenia
 • Farebná škála: 41 farieb

SALAMANDER greenEvolution AD

Profil greenEvolution AD sa od profilu MD odlišuje najmä menším počtom komôr a počtom tesnení. Ide o ekonomickejšie riešenie pre štandardné stavebné profily, kde nie sú kladené tak vysoké nároky na tepelnoizolačné vlastnosti. Statika bola ale dodržaná a tak aj pri tomto profile je možné dosahovať prvky až do výšky 2600mm. Využívaný je najmä pre rekonštrukciách, či priemyselných stavbách.

Technická špecifikácia:

 • Tepelná izolácia: 0,77 (W/m2K)
 • Zasklenie: Dvojsklo, trojsklo do 48 mm
 • Konštrukčná hĺbka: 76 mm
 • Počet komôr: 5 komorový
 • Počet tesnení: 2 dorazové tesnenia
 • Farebná škála: 41 farieb